Vänerlöjrom 2.0

Vänerlöjrom 2.0 är ett projekt som ägs av Vänerlöjrom Ek. förening. Projektbeskrivning enligt ansökan:

Inom Vänerlöjrom ek. för. bedrivs idag en verksamhet som består av kvalitetssäkring och grundläggande marknadsföring. Genom projektet vill föreningen ta ytterligare steg i att stärka varumärket Vänerlöjrom och fördjupa samarbetet mellan föreningens medlemmar. Utvecklingsområdena omfattar:
• Nya medlemmar
• Utveckling av varumärke
• Företagsutveckling
• Försäljningskanaler
• Produkt- och produktionsutveckling
Vänerlöjrom ek. för. är ansökare av projektet. Vänerlöjrom ek. för. består i november 2016 av 19 medlemmar. Syftet med föreningen är att tillhandahålla det gemensamma Varumärket Vänerlöjrom och kvalitetssäkring kring varumärket och även främja kunskapsöverföring mellan medlemmarna.

  • Finansiering projektstöd EU/stat: 551 913:-
  • Finansiering LAG-pott (övrig offentlig medfinansiering): 271 838:-
  • Privat finansiering: 120 000:-
  • Totalt projektvärde: 943 751:-