Styrelse (LAG)

Styrelse (LAG-grupp)

Alla leader-områden ska ha en partsammansatt styrelse som i leader-sammanhang kallas LAG-grupp (Local action group) LAG-gruppen ska bestå av representanter från privat, ideell och offentlig sektor, ledamöterna ska ha geografisk förankring inom hela verksamhetsområdet och ha dokumenterade erfarenheter/kunskaper inom fiskenäring.  Båda könen ska ha minst 40 % representation. Ordförande och vice ordförande ska inte representera samma sektor.

Fiskeområde Vänerns LAG-grupp:

  Namn                              Sektor        Delregion
Henrik Lindholm            Offentlig        Karlstad
Sten-Gunnar Stéenson   Ideell            Skaraborg
Anna Hagelin                   Offentlig      V:a Götaland
Kerstin Söderlund           Ideell            Fyrbodal
Boris Åström                    Privat          Mariestad
Bo-Gunnar Blom             Privat         Skaraborg
Laila Gibson                    Privat         Karlstad Ordf.
Maria Gustavsson          Offentlig      Mariestad
Fredrik Andersson           Ideell         Skaraborg