Riktlinjer och rekommendationer

REKOMMENDATIONER

Fiskeområde Vänern rekommenderar alla som vill söka projekt att ta kontakt med Leaderkontoret innan man påbörjar sin ansökan. Börja helst med att skicka in intresseanmälan så kontaktar vi er. Tänk på att ert projekt måste falla inom ramen för den lokala utvecklingsstrategin för att kunna behandlas av styrelsen.

Fiskeområde Vänern rekommenderar också att man planerar sin projektstart till tre månader efter aktuellt beslutsmöte. Detta för att vår förvaltande myndighet Jordbruksverket har tre månader på sig att ta sitt officiella beslut från det datum då vi i Fiskeområde Vänern har skickat in vårt beslut till dem.

TÄNK PÅ ATT:
– Du förväntas bidra med ideell tid, eller ideella resurser, i projektet som en motprestation. För att få en riktlinje för hur mycket som förväntas kan du ta din tänkta summa för projektet och multiplicera med 0,42. Dela den summan med 220 för att få fram antal ideella timmar.
– Stödet betalas ut i efterhand, vilket innebär att du måste ha likviditet för att ligga ute med kostnader. Du kan söka förskott (ej företag) samt ansöka om delutbetalningar under projektets gång, men 20% hålls alltid inne tills projektet är slutredovisat.

 

RIKTLINJER GÄLLANDE ANSÖKNINGSHANDLINGAR OCH BESLUTSMÖTEN

Fiskeområde Vänern måste ha mottagit en komplett ansökan senast 3 veckor innan beslutsmötet. Detta för att hinna bereda projektansökningarna och i god tid innan beslutsmötet skicka ut underlag till LAG.

Förändringar gjorda i ansökan under perioden 3 veckor innan beslutsmöte kommer att hanteras från fall till fall för att utvärdera om ändringarna är så stora så att underlagen som är utskickade till styrelsen inte är aktuella och att projektet måste behandlas på ett framtida beslutsmöte. Tänk på att även om ni skickar in er kompletta ansökan 3 veckor innan nästa LAG-möte finns det inga garantier för att er ansökan kommer med på just det mötet. Det beror på söktrycket och antalet ansökningar som ska beredas och handläggas.