Söka stöd

Vad kan man få stöd för?cropped-Logo-LEADER_FO-VANERN.jpg

Fiskeområde Vänern har fått 13,7 miljoner som ska användas för utveckling av fiskenäringen i Vänern genom leadermetoden fram till år 2020. Alla som har projektidéer kring fiske i Vänern (organisationer, föreningar, företag och myndigheter) kan söka stöd. Förutom insatser i själva sjön kan bidrag även gälla insatser i Vänerns tillrinningsområden.

De projekt som får stöd ska bidra till att uppfylla den lokala strategins mål. Det gör de genom att passa in i något av de teman (insatsområden) som anges i strategin:

 1. Produktutveckling, förädling, marknad.
 2. Insatser för beståndsskydd och miljöförbättringar.
 3. Kunskapsbyggande, information och samarbete.

 

För mera info se fliken insatsområden, eller för mer utförlig information om de olika insatsområdena, delmål och urvalskriterier, kontakta kansliet eller ladda ner strategin i sin helhet.

All ansökan sker digitalt via ”mina sidor” på Jordbruksverkets hemsida. För att hitta stöd inom lokalt ledd utveckling, följ de här stegen:

 1. ”stöd” i övre menyn
 2. ”stöd inom lokalt ledd utveckling” i sidomenyn
 3. ”stöd inom lokalt ledd utveckling” i sidomenyn igen
 4. ”Gå till tjänsten via mina sidor” under EU-flaggan till höger
 5. Logga in med mobilt bank-id
 6. ”E-tjänster via mina sidor” i sidomenyn
 7. ”stöd inom lokalt ledd utveckling” i sidomenyn igen
 8. Nu är du framme där du gör ansökan

Guide till e-tjänsten

Observera att när du gör ansökan för annans räkning, exempelvis en förening, behöver du en fullmakt (blankett hittar du när du gör ansökan).

Ansökan sker i två delar. Kontakta kansliet innan ni börjar. Del 1 är en övergripande förklaring av projektidén, kontaktuppgifter m.m. Ingen detaljerad budget eller färdig projektplan. När Del 1 når kansliet sätts ansökan in i rätt insatsområde. Därefter görs Del 2, vilken när den är klar tas till LAG för beslut om stöd. Därefter fattar Jordbruksverket det formella beslutet om stöd.

Kontakta kansliet för vägledning genom ansökningsprocessen.