Smaka på Vänern

Smaka på Vänern är ett projekt i regi av Skaraborgs läns hushållningssällskap. Beskrivning av projektet enligt ansökan:

Med projektet vill vi skapa aktiviteter under Vänerveckan som höjer kunskapen hos allmänheten kring fisk från Vänern och fisket i Vänern. Vi vill att befolkningen som bor vid och kring Vänern samt dess tillfälliga besökare ska få upp ögonen för fisk från Vänern. Detta ska i sin tur leda till en större medvetenhet, som gör att man köper mer fisk från Vänern och det ska bli lättare att få tag på för allmänheten på lokal nivå, genom att
projektet vill bidra till att skapa bättre säljkanaler. Detta kommer i sin tur gynna näringsidkare inom fiskeribranschen, som kan fortsätta sin verksamhet, utveckla den och leva på den fullt ut. I de kommuner där
inte yrkesfisket är så starkt kommer även sportfisket att lyftas för att få lokal förankring och legitimitet. Det ska i sin tur leda till ökad kunskap hos allmänheten om fisket och fisk från Vänern samt om hur ekosystemet
fungerar och hur vi bäst kan ta hand om det. Syftet är också att nå ut med information till så många som möjligt, både män, kvinnor, gamla som unga, men även nysvenskar. Därför kommer vi att översätta information till både arabiska, persiska och somaliska och.

Projektet ska genomföras under Vänerveckan i fyra kommuner per år. Aktiviteterna sker i någon kommun från varje delregion samtidigt för att skapa synergieffekter över hela Vänerområdet. Tillsammans med olika samverkanspartners och varje kommuns ansvariga för Vänerveckan planeras aktiviteter som både har nytänk i just den kommunen men också aktiviteter som efter projektets slut blir en återkommande aktivitet. Tanken är att skräddarsy aktiviteterna utifrån vad som finns på plats och vad som sker samtidigt. En part vi kommer samarbeta med runt hela Vänern är Gästhamnar i Vänern Ek. för. Projektet kommer bestå av fyra delar: 1. Kunskapsspridning och försäljning under Vänerveckan. Syftet är att sprida information om fisket och fisk från Vänern genom att skapa aktiviteter under Vänerveckan, såsom provsmakning och aktiviteter i butik, servering av fisk från Vänern på restauranger,utställning kring fisk från Vänern. Genom att stötta samarbete mellan butik, restauranger och lokala fiskare ska projektet bidra till att skapa bestående säljkanaler, som kan leva vidare även efter projektets slut. Likaså vad gäller aktiviteterna är tanken att de ska kunna leva vidare på egen hand när projektet avslutats. 2. Produktion av informationsmaterial. I projektet är det tänkt att vi ska ta fram informationsmaterial, där en del handlar om att ta fram en broschyr som visar på fisket kring Vänern och dess fisk samt ett vykort med tips på recept med fisk från Vänern. Då projektet även har ett fokus på integration av nyanlända kommer en del informationsmaterial att översättas till arabiska, somaliska och persiska. 3.Sänkhåv i maritima orter kring Vänern. Genom att ha en sänkhåv i maritima orter kring Vänern vill Vänermuseet i samarbete med Hushållningssällskapet verka för att sprida kunskapen om traditionellt fiske och fiskarter i Vänern. Fokus för aktiviteten är under Vänerveckan. Vi vill stärka kunskapsspridningen och intresset för fisken
i samhällen runt Vänern. Detta görs genom att ge allmänheten möjlighet att i ”stadsmiljö eller hamnmiljö” få möjlighet att bekanta sig med Vänerns fiskarter och samtidigt få kunskap om äldre och nutida i fiskemetoder genom att offentligt genomföra traditionellt sänkhåvsfiske. 4. Projektledning och samordning. Här ingår projektmöten och administration samt redovisning av projektet. Projektet samarbetar med Vänersamarbetet Ekonomiska förening, Vänermuseet, föreningen Gästhamnar i Vänern ekonomiska förening samt kommunerna i Åmål, Mellerud, Vänersborg, Grums, Säffle, Hammarö, Karlstad, Kristinehamn, Lidköping, Götene, Mariestad och Gullspång och deras respektive destinationsbolag/turistbyråer.

  • Finansiering projektstöd EU/stat: 604 505:-
  • Finansiering LAG-pott (övrig offentlig medfinansiering): 239 331:-
  • Offentliga resurser: 58 410:-
  • Totalt projektvärde: 902 246:-