Provtagning av dioxinhalter i SIK

Projektet Provtagning av dioxinhalter i sik från Vänern ägs av Svenska Insjöfiskarenas AB. Beskrivning av projektet enligt ansökan:

Projektet avser dels att genom provtagning fastställa omfattningen av dioxinhalterna och dess korrelation till fiskens fetthalt. Dels kommer provtagning i fält att genomföras för se de faktiska fetthalterna i försåld sik. Genom detta kan man med god säkerhet visa att den vara som säljs till konsument innehåller lägre gränsvärden än dem som föreskrivs i regelverket. Projektet kommer att genomföras i samtliga län och kommuner kring Vänern.

  • Finansiering projektstöd EU/stat: 67 000:-
  • Finansiering LAG-pott (övrig offentlig medfinansiering): 33 000:-
  • Privat finansiering: 100 000:-
  • Totalt projektvärde: 200 000:-