Projekt

Prioriterade projekt

  1. Fiskeområde Vänerns Driftsprojekt
  2. Smaka på Vänern
  3. Provtagning av dioxinhalter i sik från Vänern
  4. Infoinsatser för sportfisket i Vänern
  5. Vänerlöjrom 2.0
  6. Fångstdata för sportfisket i Vänern
  7. Samförvaltning Fiske Vänern
  8. Lax i Vänern
  9. Vild Vänerfisk
  10. HÅV – HÅllbar fisketurism i Vänern