Pågående projekt

  • Smaka på Vänern
  • Provtagning av dioxinhalter i sik från Vänern
  • Informationsinsatser för sportfisket i Vänern. Vänerveckan 17-19
  • Vänerlöjrom 2.0
  • Fångstdata för sportfisket i Vänern
  • Samförvaltning fiske i Vänern
  • LAX i Vänern
  • Vild Vänerfisk
  • HÅV – HÅllbar fisketurism i Vänern