Hur bedöms ansökan

Alla ansökningar prövas och poängsätts med utgångspunkt från de urvalskriterier som fastställts i strategin. Här kan du ta del av kriterier och poängsättning för dem.

Urvalskriterier