HÅV

HÅV – HÅllbar fisketurism i Vänern är ett så kallat LAG-ägt projekt, d.v.s. Fiskeområde Vänerns styrelse äger projektet själva. Projektet beräknas starta under 2020 och syftar till att med en erfarenhetsbaserad utvecklingsstrategi utveckla fisketurismen i Vänern på ett långsiktigt hållbart sätt, bland annat genom att tillsammans med sportfiskeentreprenörer ta fram och marknadsföra hållbara fiskeupplevelser, att tillsammans med berörda myndigheter diskutera och ta fram en handlingsplan för långsiktig förvaltning av sportfisket i Vänern, att utbilda och informera turistinformatörer i kommunerna runt Vänern samt att ta fram bild- och filmmaterial för marknadsföring och information om de resultat om framtidssäkringen av Vänerns sportfisketurism som projektet lett till.

  • Finansiering projektstöd EU/stat: 1 273 015:-
  • Finansiering LAG-pott (övrig offentlig medfinansiering): 627 008:
  • Totalt projektvärde: 1 900 022:-