Fiskeområde Vänerns driftsprojekt

Fiskeområde Vänerns driftsprojekt är ett projekt som är antaget av Fiskeområde Vänern för att finansiera drift av området i form av kansli och styrelse. Stödet för detta projekt får uppgå totalt till maximalt 25% av antagen budget av hela programperioden. Fiskeområde Vänern har beviljat en budget för 2016 – 2019 och lämnar in en ny ansökan för 2020 innan årsskiftet. För 2016-2019 prioriterades totalt 2 008 474:-.

  • Finansiering projektstöd EU/stat: 1 345 678:-
  • Finansiering LAG-pott (övrig offentlig medfinansiering): 662 796:-
  • Totalt projektvärde: 2 008 474:-