Fiskeområde Vänerns driftsprojekt

Fiskeområde Vänerns driftsprojekt är ett projekt som är antaget av Fiskeområde Vänern för att finansiera drift av området i form av kansli och styrelse. Stödet för detta projekt får uppgå totalt till maximalt 25% av antagen budget av hela programperioden. Fiskeområde Vänern har beviljat en budget för 2016 + 2017 och lämnar in en ny ansökan för 2018 innan årsskiftet. För 2016+2017 prioriterades totalt 967 337:-.

  • Finansiering projektstöd EU/stat: 648 143:-
  • Finansiering LAG-pott (övrig offentlig medfinansiering): 319 234:-
  • Totalt projektvärde: 967 337:-