Fiskeområde Vänern

Föreningen Fiskeområde Vänern är bildad

Föreningen som är huvudman för Fiskeområde Vänern bildades officiellt vid ett möte i Kristinehamn den 12 november 2015. Vid startmötet valdes en styrelse om 9 personer. Föreningens första ordförande var Marita Bengtsson från Lidköping. Nuvarande ordförande är Laila Gibson, Karlstad.

Efter att den nya styrelsen gått igenom och fastställt de kompletteringar som krävdes för att bli godkänd lämnades en uppdaterad ansökan in till Jordbruksverket den 7:e december. Jordbruksverket beslutade om starttillstånd den 17 februari 2016.

Mötet fastställde stadgar och beslutade om arvoden.