Fiskeområde Vänern avslutas

I och med att programperioden går mot sitt avslut så avslutas även Fiskeområde Vänern. 30 juni 2022 lämnas slutrapporten in och under en extrastämma under hösten läggs föreningen ner.

Vi tackar alla för de gångna åren; LAG-ledamöter, medfinansiärer, projektägare, myndigheter o.s.v.