Film om Yrkesfisket i Vänern

Projektet ”Vänerns yrkesfiske för framtiden” har producerat tre filmer med olika syfte och målgrupp. Den första filmen vi presenterar handlar om just yrkesfiskets utmaningar och möjligheter där vi får höra representanter från branschen samt från HaV och Länsstyrelsen.