Bli Medlem

Medlemskap i Föreningen Fiskeområde Vänern kostar 100 kr/år. Medlem kan den bli som är villig att arbeta för att främja föreningens mål samt i övrigt följa föreningens stadgar och stadgeenligt fattade beslut. Medlemskap registreras genom inbetalning av medlemsavgiften till föreningens bankgiro 800-0945..

För att ha rösträtt på årsmötet ska medlem avgiften vara betald vara registrerad i före årsmötets start.

Såväl fysiska som juridiska personer kan vara medlemmar.

Vid inbetalning av medlemsavgift ska anges medlemsavgift och år och avsändarens namn, adress och e-post.

Välkommen som medlem i Fiskeområde Vänern