Avslut av programperiod

Innevarande programperiod går nu mot sitt slut och budgeten är fullt upparbetad. Fiskeområde Vänern har lämnat intresseanmälan för att bilda leaderområde även kommande period och hur framtiden blir kommer det närmare besked om under hösten.