Fiskeområde Vänern avslutas

I och med att programperioden går mot sitt avslut så avslutas även Fiskeområde Vänern. 30 juni 2022 lämnas slutrapporten in och under en extrastämma under hösten läggs föreningen ner.

Vi tackar alla för de gångna åren; LAG-ledamöter, medfinansiärer, projektägare, myndigheter o.s.v.

Film om Yrkesfisket i Vänern

Projektet ”Vänerns yrkesfiske för framtiden” har producerat tre filmer med olika syfte och målgrupp. Den första filmen vi presenterar handlar om just yrkesfiskets utmaningar och möjligheter där vi får höra representanter från branschen samt från HaV och Länsstyrelsen.

Avslut av programperiod

Innevarande programperiod går nu mot sitt slut och budgeten är fullt upparbetad. Fiskeområde Vänern har lämnat intresseanmälan för att bilda leaderområde även kommande period och hur framtiden blir kommer det närmare besked om under hösten.

Sista chansen!


Den pågående programperioden börjar närma sig sitt slut och så även budgeten för Fiskeområde Vänern. Det finns dock en slant kvar som vi väldigt gärna vill fördela på spännande projekt som rör fisket (både sportfiske och yrkesfiske) i Vänern. Det är möjligt för föreningar, företag, myndigheter och övriga organisationer att söka medel för projekt som faller inom ramen för vår utvecklingsstrategi. Kontakta oss för mer information.

Direktupphandling

Föreningen inbjuder härmed till direktupphandling för uppförande av Bokslut och Årsredovisning för verksamhetsåret 2018. Vid intresse, skicka e-post till info@narheten.se  senast 2018-12-10 så skickar vi förfrågningsmaterialet. Skriv ”Direktupphandling Fiskeområde Vänern” i ämnesraden. Sista datum för anbud: 2018-12-15.