Arvoden

  • 1500 kr brutto för heldag och reseersättning 18,50 kr/mil, med heldag menas restid plus mötestid. (Inläsning av material och förberedelser ingår i heldagsarvodet och ersätts inte ytterligare)
  • Ordförandearvode är förutom mötesarvode (LAG-möten) ytterligare 12 000 kr/år brutto.
  • Arvode till vice ordförande är förutom mötesarvode (LAG-möten 6000 kr/år brutto.
  • Ersättning till valberedningens ledamöter utgår med 250kr/timma brutto för nedlagd tid för uppdragen, dock max 2000 kr/år.
  • Ledamöter som har sitt uppdrag för LAG eller valberedningen i sin ordinarie tjänst och är avlönade för uppdraget därifrån är inte berättigade arvoden.